Lene Lau

På nedenstående link har du mulighed for at downloade diverse pdf filer
vedrørende Lene Lau.

artikel_du_skal_vaere_820kb.pdf

artikel_et_sexet_foredrag_544.pdf

artikel_mellemperlevenner_606kb.pdf

artikel_min_sygdom_754kb.pdf

artikel_sex_er_kommet_419kb.pdf

Jeg er fra 1964 og har en bachelorgrad i psykologi.

 • Jeg har erfaring med telefonisk og personlig rådgivning, gruppe tera-
  peutisk arbejde (som igangsætter og leder), foredrag og undervisning.
  Jeg har arbejdet med ældre, børn, forældre, mennesker med handicap, kronisk smerteramte og pårørende, patient- og personalegrupper. Hertil kommer mangeårigt bestyrelsesarbejde, mødeledelse, egenterapi og personaleledelse (har haft handicaphjælpere ansat i 19 år).
 • I ForeningeN af Unge med Gigt – FNUG har jeg været kontaktperson. I Gigtforeningen har jeg været frivillig i Gigtcenteret i Århus.
 • Jeg har haft flere selvhjælps/netværksgrupper.

Undervisning:

Jeg har, siden jeg startede som oplægsholder været omkring følgende emneområder:

 • Oplæg i så forskellige fora som f.eks.: Rotary’s ungdomsafdeling, Dansk Familielandbrug, social- og sundhedshjælperuddannelsen og sygepleje- fysio- og ergoterapeutskoler med foredrag á la: ”mit liv med gigt”, ”at
  være ung med gigt”, ”at være ung og handicappet”, ”at være afhængig
  af hjælp”.
 • Oplæg om gigt (gigttyper, behandling o.s.v.) for gigtgrupper og uddannelsesinstitutioner inden for sundhedsvæsenet.
  Oplæg for forældreforeninger om at vokse op med gigt/et fysisk handicap.

  Oplæg om smerter, livskvalitet og psykologisk smertebehandling for patientgrupper/foreninger.
 • Oplæg om smerter, livskvalitet, parforhold, sex for patientgrupper/foreninger.
 • Oplæg om fysisk handicap og seksualitet for fysio- og ergoterapeutskoler, gigtgrupper og andre patientforeninger. Disse foredrag er ofte sammen
  med socialrådgiver Dorthe Stief Christensen

Foreningsarbejde:

Inden for foreningsarbejde har jeg været involveret i:

 • Formand for den faglige styregruppe ved Videnscenter for Bevægelseshandicap. Var i denne forbindelse med til at udforme en vejviser til tests af fysisk handicappede børn.
 • Medlem af følgegruppen vedr. etablering af forsøg med Ledsagerordningen i Århus Kommune.
 • Kontaktperson for Gigtgruppen Århus Syd.
 • Medlem af Hovedbestyrelsen i DSI-U (De samvirkende Invalideorganisationers Ungdom).
 • Medlem af bestyrelsen i FNUG – heraf 5 år som sekretær.
 • I 3 omgange medlem af bestyrelsen i Gigtforeningens Århuskreds.
 • Formand for Arosantus Koret
Forside  
Lene Lau  
Foredrag  
Netværksgrupper  
Handicap og seksualitet  
Kontakt